Onder het motto ”Wie één mens redt, redt de wereld”, wil de Stichting ”4 Zambia” meewerken aan het verbeteren van de levensomstandigheden in Zambia.

Onze focus ligt op twee belangrijke pijlers. Wij willen het onderwijs ondersteunen,  omdat naar ons idee onderwijs de springplank is naar succes in het leven. Daarnaast willen we een bijdrage leveren om de gezondheidszorg te verbeteren, omdat een betere gezondheidszorg kan leiden tot een hogere toekomstverwachting.

”Whoever saves one life saves the world entire” (The Talmud)

Dit willen we bereikend door aan te sluiten bij activiteiten van de lokale gemeenschappen in Zambia.  De bestaande contacten in Zambia zijn hierbij van groot belang, want zij geven aan waar de nood hoog is en ondersteuning gewenst.

De Stichting ”Stichting Love and Care for Zambia” is gevestigd in de Gemeente Ommen.
Adres: Westerweg 19, 7685PL Beerzerveld

Triodosbank: NL43TRIO0254642500
KvK: 08159171
ANBI geregistreerd, RSIN 8179.29.113
www.4zambia.com
Mail: info@4zambia.com

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
G. Baan-Vinke (voorzitter)
J. Brünink-Vinke (secretaris)
C. Brünink (penningmeester)
M.A. Mentink-Baan (algemeen bestuurslid)
M. Brünink (algemeen bestuurslid)


Documenten van de stichting

Hier zijn de algemene bestanden van de stichting te downloaden als PDF

Vorige documenten downloaden? Klik hier voor het archief